1980'de ABD Georgia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?

1980'de ABD Georgia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?
1980'de ABD Georgia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür?

Troy Leon Gregg (29 Nisan 1948 - 29 Temmuz 1980), Mahkemenin Furman v. Georgia, Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce yürürlüğe giren tüm ölüm cezası yasalarını geçersiz kıldı. Daha sonra Georgia ölüm hücresinden ilk başarılı kaçışa katıldı, ancak o gece daha sonra öldürüldü.